แบบบ้าน » แบบบ้านสองชั้น » แบบบ้าน 10 แบบ แจกฟรี จากกรมโยธาธิการ

แบบบ้าน 10 แบบ แจกฟรี จากกรมโยธาธิการ

5 สิงหาคม 2016
5082   0

แจกฟรี 10 แบบบ้าน จากกรมโยธาธิการ

 

บทความนี้สำหรับผู้ที่กำลังมอง แบบบ้าน ฟรีสำหรับสร้างบ้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ก็ได้จัดทำ 10 แบบบ้านทั้งแบบบ้านชั้นเดียวและแบบบ้านสองชั้น ให้ประชาชนไปขอได้ฟรีโดยไม่เสียใช้จ่ายที่ กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และภูมิภาคขอรับได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ทุกแห่ง ตามโครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” และสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านฟรีได้ที่นี่เลยครับ

1.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

1.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆ หลังนี้ มีพื้นที่และมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

2.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

2.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2

แบบบ้านชั้นเดียว บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2 หลังนี้มีขนาดและรายละเอียดดังนี้ครับ

3.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 3

3.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 3

แบบบ้านสองชั้น บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 3 หลังนี้มีขนาดและมีรายละเอียดดังนี้ครับ

4.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

4.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4

แบบบ้านสองชั้น บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4 หลังนี้ มีขนาดพอเหมาะโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

5.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 5

5.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 5

แบบบ้านสองชั้น บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 5 หลังนี้ มีขนาดใหญ่มากโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

6.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

6.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6

แบบบ้านชั้นเดียวสวยๆ บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6 นี้มีขนาดพอดีโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

7.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

7.แจกแบบบ้านฟรีชั้นเดียว-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

แบบบ้านชั้นเดียวราคาประหยัด บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7 หลังนี้มีขนาดพอเหมาะโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

8.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8

8.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8

แบบบ้านสองชั้น บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8 หลังนี้มีขนาดพื้นที่ถึง 156 ตารางเมตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

9.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

9.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9

แบบบ้านสองชั้น บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9 หลังนี้ มีขนาดใหญ่พอสมควรโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

10.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 10

10.แจกแบบบ้านฟรีสองชั้น-บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 10

แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 10 หลังนี้มีรายละเอียดดังนี้ครับ

นอกจากนี้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังเปิด คลินิกบ้าน ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการก่อ สร้างบ้าน ให้บริการประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วย หรือหากสนใจสร้างบ้านก็ติดต่อบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง ของคุณได้เลย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ด้วยนะครับ