แบบบ้าน » แบบบ้านสองชั้น » 30 แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น ขนาดพื้นที่รวม 180-870 ตารางเมตร

30 แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น ขนาดพื้นที่รวม 180-870 ตารางเมตร

27 กุมภาพันธ์ 2017
379   0

แบบบ้านแจกฟรี แบบบ้านเดี่ยวสองชั้น 30 แบบ พื้นที่รวมตั้งแต่ขนาด 180 ตารางเมตร ถึง 870 ตารางเมตร ในโครงการสร้างบ้านด้วย…รอยยิ้มโครงการ 1

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมธุรกิจรับสร้าง แจกแบบบ้านฟรี 30 แบบ แบบบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดพื้นรวม 180-870 ตารางเมตร ในโครงการ : สร้างบ้านด้วย…รอยยิ้ม โครงการ 1 ไว้สำหรับแจกประชนโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายแล้วยังช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนยุ่งยากในการดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยแบบบ้านทั้งหมดเป็นแบบบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องโดยทีมงานมืออาชีพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอแบบก่อสร้างฟรีทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.)

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-180C พื้นที่รวม 180 ตารางเมตรแบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-180M พื้นที่รวม 180 ตารางเมตรแบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-190C พื้นที่รวม 190 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-190M พื้นที่รวม 190 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-195C พื้นที่รวม 195 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-195M พื้นที่รวม 195 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-200C พื้นที่รวม 200 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-200M พื้นที่รวม 200 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-235C พื้นที่รวม 235 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-235M พื้นที่รวม 235 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-270C พื้นที่รวม 270 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-270M พื้นที่รวม 270 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-275C พื้นที่รวม 275 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น

 

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-290C พื้นที่รวม 290 ตารางเมตรแบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-290M พื้นที่รวม 290 ตารางเมตรแบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-310C พื้นที่รวม 310 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-310M พื้นที่รวม 310 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-330C พื้นที่รวม 330 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-330M พื้นที่รวม 330 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-340C พื้นที่รวม 340 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-340M พื้นที่รวม 340 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-370C พื้นที่รวม 370 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-370M พื้นที่รวม 370 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-620C พื้นที่รวม 620 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-620M พื้นที่รวม 620 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-650C พื้นที่รวม 650 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-650M พื้นที่รวม 650 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-870C พื้นที่รวม 870 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น
ประเภทบ้าน : HBA1-870M พื้นที่รวม 870 ตารางเมตร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.) กรุงเทพมหานคร