แบบบ้าน » แบบบ้านสองชั้น » แบบบ้านฟรี 14 แบบบ้าน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบบ้านฟรี 14 แบบบ้าน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

27 กุมภาพันธ์ 2017
637   0

แบบบ้านฟรี 14 แบบบ้าน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบบ้านฟรี แบบบ้านจากโครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” ให้ประชาชนขอได้ฟรี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

สำหรับผู้ที่กำลังมองแบบบ้านฟรีสำหรับสร้างบ้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ก็ได้จัดทำ 14 แบบบ้าน ทั้งแบบบ้านชั้นเดียวและแบบบ้านสองชั้น ให้ประชาชนไปขอได้ฟรีโดยไม่เสียใช้จ่ายที่ กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และภูมิภาคขอรับได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ทุกแห่ง ตามโครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข”

“แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” เป็น 1 ใน 16 กิจกรรม ภายใต้โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2559 ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข ที่จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้าน ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดังนี้

1. บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย : ประกอบด้วย 10 แบบบ้าน ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 70-224 ตารางเมตร ราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่ 972,000-2.1 ล้านบาท

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

2. บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว : ประกอบด้วย 2 แบบบ้าน เพื่อรองรับกับภัยธรรมชาติในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เฝ้าระวัง ราคาการก่อสร้างเริ่มตั้งที่ 1.7-2 ล้านบาท

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

3. บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ : ประกอบด้วย 2 แบบบ้าน แบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พืการ ราคาการก่อสร้างเริ่มต้นที่ 1.2-1.3 ล้านบาท

แบบบ้านฟรี

 

แบบบ้านฟรี

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ยังเปิดให้โหลดแจกแบบบ้านที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านให้บริการประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย